ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
สายตรงผู้บริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งบประมาณ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

บริการออนไลน์
งานบริหารบุคคล
งานควบคุมภายใน
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
บริการออนไลน์  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.หนองสังข์
การมีส่วนร่วมและพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
โครงการระงับอัคคีภัยและการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน2562
จิตอาสา ทำดีปลูกป่า หมู่ที่ 7
ช่วยเหลือสาธารณภัย (วาตภัย) หมู่ที่ 1,6,8
ธนาคารน้ำใต้ดินวัดเหล่าอ้อย 62
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
จิตอาสา
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลหนองสังข์
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โครงการตำบลหนองสังข์อาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกีียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"
โครงการผยุงธรรมค้ำไทย ถวายองค์ราิชินี
  โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ "จิตอาสาตามพระราชดำริ ทำความดีด้วยหัวใจ"  ครั้งที่ 4 วันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ วัดพุทธนิมิตร
"จิตอาสาตามพระราชดำริ ทำความดีด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 3 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดเหล่าอ้อย
"จิตอาสาตามพระราชดำริ ทำความดีด้วยหัวใจ"  ครั้งที่ 3 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดเหล่าอ้อย

 ก่อนหน้า [1] 2 3 ต่อไป
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
910 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 9 สิงหาคม 2563
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
แย่มาก
ควรพิจารณาตัวเอง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.228.11.9
คุณเข้าชมลำดับที่ 830,862

เครือข่ายของเรา

รวมลิงค์ต่างๆ
e-service
ความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
อำเภออรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-550210   Fax : 037-550210
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.