ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
สายตรงผู้บริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
งบประมาณ อบต.
ราคาน้ำมันวันนี้
บริการออนไลน์
งานบริหารบุคคล
บริการออนไลน์
งานควบคุมภายใน
ขั้นตอนการติดต่อราชการ


  หน้าแรก     สำนักงานปลัด 

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด  


นายเสกสิทธิ์ หินโทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์


นายชัชชาย หาญเทียม
รองปลัด อบต.หนองสังข์


นางสาวนันทิชาพร ทะชา
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวชลธิชา ขุมทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวสุภาพร โสดาราม
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอมรศรี กรเสนาะ
นักวิเคราะห์นโยบายแผน


นางคณิศร อำพันธ์เสน
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายไพรัตน์ วรคำ
นักการภารโรง


นายสุภาพ โพธิ์ธาราม
พนักงานขับรถยนต์


นางเพ็ญศรี อำพันธ์เสน
คนงานทั่วไป


นายพูลพิพัฒน์ จันทะศร
พนักงานดับเพลิง


นายวินัย ด่านประจำ
พนักงานดับเพลิง
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2563
อา พฤ
31 12 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 มิถุนายน 2563
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
แย่มาก
ควรพิจารณาตัวเอง
Link กระทรวง
เครือข่ายของเรา

รวมลิงค์ต่างๆ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
อำเภออรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-550210   Fax : 037-550210
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.