โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
สายตรงผู้บริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งบประมาณ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

บริการออนไลน์
งานบริหารบุคคล
งานควบคุมภายใน
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     สมาชิกฝ่ายสภา อบต. 

สมาชิกฝ่ายสภา อบต.
สมาชิกฝ่ายสภา อบต.  


นายบัวผัน สิทธิพล
ประธานสภา อบต.หนองสังข์


นายไพฑูรย์ นพทัน
รองประธาน สภา อบต.หนองสังข์


นายเสกสิทธิ์ หินโทน
เลขานุการสภา อบต.หนองสังข์


นางประนอม หันทะยุง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่1


นายโสภา จิ่มสมาน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่1


นายบัวผัน สิทธิพล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่2


นางขวัญเรือน ทาจำรัส
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่2


นายบุญทัน กิจสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่3


นายสาคร จิ่มสมาน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่3


นายพรชัย กิจสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่4


นางบัวไข ตาพยุง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่4


นายทราย บุญศร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่5


น.ส.ประทุมมาวดี ถาวรบุญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่5


นายไพฑูรย์ นพทัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่6


นายสายันต์ บุญมี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่6


นายสำเนา พรมมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่7


นายบุญจันทร์ เพ็ชรหงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่7


นายบัญชา จิตรพริ้ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่8


น.ส.มณีรัตน์ ท้าวจำรัส
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่8
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 2223 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 22 เมษายน 2564
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.206.12.76
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,054,843

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
แย่มาก
ควรพิจารณาตัวเอง
เครือข่ายของเรา

รวมลิงค์ต่างๆ
e-service
ความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
รายงานสถานะการเงินประจำปี
รายงานเงินทุนสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม
ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาอื่นๆที่ทางราชการออกให้
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-550210   Fax : 037-550210
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.