ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
สายตรงผู้บริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งบประมาณ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

บริการออนไลน์
งานบริหารบุคคล
งานควบคุมภายใน
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     ศูนย์บริการประชาชน 

ศูนย์บริการประชาชน
ศูนย์บริการประชาชน  

ศูนย์บริการประชาชน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

 

1)           ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ และอินเตอร์เน็ต

2)           ศูนย์ ทีม OTOS องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

3)           ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดบ้านเหล่าอ้อย

4)           ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

5)           ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

6)           ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

7)           ศูนย์แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  ร้องเรียน

8)           ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

9)           การให้บริการยืมใช้อาคารอเนกประสงค์

10)        การให้บริการยืมใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์อื่นๆ

11)        การให้บริการน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค

12)        การให้บริการดับเพลิง

13)        ศูนย์เยาวชนระดับตำบลหนองสังข์

14)        หน่วยบริการเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 2223 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 กันยายน 2563
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.237.200.21
คุณเข้าชมลำดับที่ 869,072

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
แย่มาก
ควรพิจารณาตัวเอง
รวมลิงค์ต่างๆ
เครือข่ายของเรา

e-service
ความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
รายงานสถานะการเงินประจำปี
รายงานเงินทุนสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม
        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
อำเภออรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-550210   Fax : 037-550210
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.