ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
สายตรงผู้บริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งบประมาณ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

บริการออนไลน์
งานบริหารบุคคล
งานควบคุมภายใน
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน 

ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน  

ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

 

การคมนาคม  การจราจร

การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอ  และจังหวัด  รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน  มีรายละเอียดดังนี้

Ø ถนนลาดยาง                                   จำนวน          5         แห่ง

Ø ถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน             จำนวน          2        แห่ง

Ø ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน               จำนวน         15         แห่ง

 

  การประปา

มีการประปาหมู่บ้าน จำนวน   9   แห่ง 

1)       สถานที่ตั้งหมู่ที่ 1   ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่ 1  บางส่วนและ หมู่ที่  2  บางส่วน

2)       สถานที่ตั้งหมู่ที่ 2   ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่  2   บางส่วน

3)       สถานที่ตั้งหมู่ที่ 3   ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่  3  บางส่วน

4)       สถานที่ตั้งหมู่ที่ 4   จำนวน 2  แห่ง   ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่  4   

5)       สถานที่ตั้งหมู่ที่  5  จำนวน 2  แห่ง   ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่  5  บางส่วน

6)       สถานที่ตั้งหมู่ที่  8  จำนวน 2  แห่ง   ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่  8 ทั้งหมู่บ้าน

การโทรคมนาคม

มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ   จำนวน   14   แห่ง   ดังนี้

Ø บ้านหนองสังข์             หมู่ที่  1   จำนวน  4  แห่ง      จำนวน  7  ตู้

Ø บ้านหนองสังข์             หมู่ที่  2   จำนวน  2  แห่ง      จำนวน  3  ตู้

Ø บ้านเหล่าคลองกลาง     หมู่ที่ 3    จำนวน  1  แห่ง      จำนวน  1  ตู้

Ø บ้านเหล่าคลองกลาง     หมู่ที่ 4    จำนวน  1  แห่ง      จำนวน  1  ตู้

Ø บ้านเหล่าอ้อย               หมู่ที่  5   จำนวน  3  แห่ง      จำนวน  3  ตู้

Ø บ้านเหล่าอ้อย               หมู่ที่  6   จำนวน  1  แห่ง      จำนวน  1  ตู้

Ø บ้านโนนสวรรค์           หมู่ที่  7   จำนวน  2  แห่ง      จำนวน  2  ตู้

 

การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
2021 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 กันยายน 2563
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 23.21.4.239
คุณเข้าชมลำดับที่ 867,550

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
แย่มาก
ควรพิจารณาตัวเอง
รวมลิงค์ต่างๆ
เครือข่ายของเรา

e-service
ความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
รายงานสถานะการเงินประจำปี
รายงานเงินทุนสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม
        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
อำเภออรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-550210   Fax : 037-550210
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.