ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
สายตรงผู้บริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
งบประมาณ อบต.
ราคาน้ำมันวันนี้
บริการออนไลน์
งานบริหารบุคคล
บริการออนไลน์
งานควบคุมภายใน
ขั้นตอนการติดต่อราชการ


  หน้าแรก     สภาพเศรฐกิจ 

สภาพเศรฐกิจ
สภาพเศรฐกิจ  

ด้านเศรษฐกิจ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

 

การเกษตร

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์  ประกอบอาชีพทำนา, ทำไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, เลี้ยงโค, กระบือ  โดยแยกลักษณะอาชีพ  ได้ดังนี้

Ø  อาชีพหลักทำนา           จำนวน    1,599       ครัวเรือน

Ø  อาชีพรอง ทำไร่            จำนวน    111          ครัวเรือน

Ø  อาชีพค้าขาย                  จำนวน    78            ครัวเรือน

Ø  อาชีพเลี้ยงสัตว์              จำนวน    43            ครัวเรือน

Ø  อาชีพรับจ้าง                  จำนวน    201          ครัวเรือน

Ø  อาชีพอื่น ๆ                    จำนวน    51            ครัวเรือน

 

การอุตสาหกรรม

Ø  ปั๊มน้ำมัน                       จำนวน      4            แห่ง

Ø  โรงงานอุตสาหกรรม     จำนวน      -            แห่ง

Ø  โรงสี                              จำนวน      17          แห่ง

Ø  ร้านค้า                            จำนวน      57          แห่ง

Ø  โรงฆ่าสัตว์                     จำนวน      1            แห่ง

 

การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2563
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 6 มิถุนายน 2563
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
แย่มาก
ควรพิจารณาตัวเอง
Link กระทรวง
เครือข่ายของเรา

รวมลิงค์ต่างๆ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
อำเภออรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-550210   Fax : 037-550210
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.