ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
สายตรงผู้บริหาร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
งบประมาณ อบต.
ราคาน้ำมันวันนี้
บริการออนไลน์
งานบริหารบุคคล
บริการออนไลน์
งานควบคุมภายใน
ขั้นตอนการติดต่อราชการ


  หน้าแรก     สภาพทั่วไปของ อบต.หนองสังข์ 

สภาพทั่วไปของ อบต.หนองสังข์
สภาพทั่วไปของ อบต.หนองสังข์  

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์

 

ลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลหนองสังข์   อำเภออรัญประเทศ    จังหวัดสระแก้ว   อยู่ทางทิศเหนือของอำเภออรัญประเทศ  อยู่ห่างจากอำเภออรัญประเทศ  ประมาณ 14 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 134.64 ตารางกิโลเมตร หรือ  84,150ไร่)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์  ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2539  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  19  มกราคม  2539  (ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113  ตอนที่  9   ง ลงวันที่  30 มกราคม 2539)  โดยมีนายสน  อำพันธ์เสน  กำนันตำบลหนองสังข์  เป็นประธานกรรมการบริหาร  (โดยตำแหน่ง)  คนแรก     และได้เปลี่ยนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  มีนายลือชัย  แซ่เหลา  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  คนปัจจุบัน (2547 - ปัจจุบัน)

 

อาณาเขตติดต่อ

ภูมิประเทศ

สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ลุ่ม  สภาพดินเป็นดินกรวดปนทราย ส่วนใหญ่เป็นที่ทำนา

จำนวนหมู่บ้าน

แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  8  หมู่บ้าน  ดังนี้

1.          บ้านหนองสังข์

2.          บ้านหนองสังข์

3.          บ้านเหล่าคลองกลาง

4.          บ้านเหล่าคลองกลาง

5.          บ้านเหล่าอ้อย

6.          บ้านเหล่าอ้อย

7.          บ้านโนนสวรรค์

8.          บ้านทุ่งสว่าง

ประชากร

มีประชากรทั้งสิ้น  6,803 คน  แยกเป็นชาย  3,416  คน  เป็นหญิง  3,387 คน ( ข้อมูล ณ.เดือนเมษายน 2553  )  มีจำนวนครัวเรือน  1,914  ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 50  คน/ตารางกิโลเมตร

 

การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2563
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
78 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 7 มิถุนายน 2563
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
แย่มาก
ควรพิจารณาตัวเอง
Link กระทรวง
เครือข่ายของเรา

รวมลิงค์ต่างๆ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
อำเภออรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-550210   Fax : 037-550210
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.